Ivetić Salopek, R. (2019) Zaštita čeličnih konstrukcija primjenom zaštitnih sredstava premaza, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 75-90. doi: 10.32762/zr.22.1.5.