Franković, T., Paparić, K. i Štimac Grandić, I. (2019) Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 43-57. doi: 10.32762/zr.22.1.3.