Bogdanić, A. i Ožbolt, J. (2019) Proračun prodora klorida u beton, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 22(1), str. 27-42. doi: 10.32762/zr.22.1.2.