Sušanj Čule, I., Vračević, D. i Ožanić, N. (2021) Pregled dimenzioniranja Peltonove turbine, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 149-162. doi: 10.32762/zr.24.1.9.