Škunca, S. (2021) Nepoznato ostvarenje arhitekta Hinka Vichre u Rijeci, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 133-147. doi: 10.32762/zr.24.1.8.