Maretić, A. i Krvavica, N. (2021) Procjena učinkovitosti održivih sustava odvodnje oborinskih voda na primjeru Sveučilišnog kampusa na Trsatu, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 103-118. doi: 10.32762/zr.24.1.6.