Žic, E. i Pilat, M. (2021) Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 81-101. doi: 10.32762/zr.24.1.5.