Jurković, D., Galović, A., Grgurić, I., Imširević, E., Galić, G. i Marović, I. (2021) Primjena SfM metode u predmjeru zemljanih radova, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 67-80. doi: 10.32762/zr.24.1.4.