Jurković, D., Žiković, L., Papa Dukić, E. i Jelenić, G. (2021) „Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturo“m, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 51-65. doi: 10.32762/zr.24.1.3.