Cukarić, M., Bede, N. i Mrakovčić, S. (2021) Primjena industrijske otpadne PVC piljevine u mortu i betonu, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 35-50. doi: 10.32762/zr.24.1.2.