Rupčić, L. i Bartulović, H. (2021) Razvoj duhanske stanice u Ljubuškom, Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), 24(1), str. 15-33. doi: 10.32762/zr.24.1.1.