Vračević, Doris, Sanja Dugonjić Jovančević, Josip Peranić, i Marko Hodanić. 2019. Određivanje Jednoosne Tlačne čvrstoće Vapnenaca. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 22 (1), 123-40. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.8.