Štajdohar, Sandra, i Sanja Dugonjić Jovančević. 2019. Integralni Pristup Upravljanju Geohazardima Na Području Kontakta Fliša I Krša. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 22 (1), 107-22. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.7.