Franković, Tomislav, Katarina Paparić, i Ivana Štimac Grandić. 2019. Laboratorijsko Određivanje Dinamičkih Parametara Jednostavne Grede OMA Metodom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 22 (1), 43-57. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.3.