Bogdanić, Anton, i Joško Ožbolt. 2019. Proračun Prodora Klorida U Beton. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 22 (1), 27-42. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.2.