Sušanj Čule, Ivana, Doris Vračević, i Nevenka Ožanić. 2021. Pregled Dimenzioniranja Peltonove Turbine. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 149-62. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.9.