Škunca, Srđan. 2021. Nepoznato Ostvarenje Arhitekta Hinka Vichre U Rijeci. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 133-47. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.8.