Butković, Tea, Andrea Maretić, Bojana Horvat, i Nino Krvavica. 2021. Procjena Opsega Poplave Daljinskim Istraživanjima. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 119-32. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.7.