Maretić, Andrea, i Nino Krvavica. 2021. Procjena Učinkovitosti Održivih Sustava Odvodnje Oborinskih Voda Na Primjeru Sveučilišnog Kampusa Na Trsatu. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 103-18. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.6.