Žic, Elvis, i Matija Pilat. 2021. Računalna Dinamika Fluida I Metode Vizualizacije Strujanja Fluida. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 81-101. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.5.