Jurković, Damjan, Andrej Galović, Iva Grgurić, Emina Imširević, Gorana Galić, i Ivan Marović. 2021. Primjena SfM Metode U Predmjeru Zemljanih Radova. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 67-80. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.4.