Jurković, Damjan, Laura Žiković, Edita Papa Dukić, i Gordan Jelenić. 2021. „Analitička, Eksperimentalna I Numerička Analiza čistog Savijanja Aluminijskih Nosača S Umjetno Proizvedenom Strukturo“m. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 51-65. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.3.