Cukarić, Matei, Natalija Bede, i Silvija Mrakovčić. 2021. Primjena Industrijske Otpadne PVC Piljevine U Mortu I Betonu. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 35-50. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.2.