Rupčić, Ljilja, i Hrvoje Bartulović. 2021. Razvoj Duhanske Stanice U Ljubuškom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) 24 (1), 15-33. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.1.