VRAČEVIĆ, D.; DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, S.; PERANIĆ, J.; HODANIĆ, M. Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 123-140, 20 dez. 2019.