ŠTAJDOHAR, S.; DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, S. Integralni pristup upravljanju geohazardima na području kontakta fliša i krša. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 107-122, 20 dez. 2019.