PLETENAC, L.; JURIĆ, M. Prostorna percepcija u inženjerskom obrazovanju. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 91-105, 20 dez. 2019.