FRANKOVIĆ, T.; PAPARIĆ, K.; ŠTIMAC GRANDIĆ, I. Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 43-57, 19 dez. 2019.