BOGDANIĆ, A.; OŽBOLT, J. Proračun prodora klorida u beton. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 27-42, 20 dez. 2019.