BEDE, N.; UŠIĆ, I.; MRAKOVČIĆ, S. Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 22, n. 1, p. 11-25, 19 dez. 2019.