SUŠANJ ČULE, I.; VRAČEVIĆ, D.; OŽANIĆ, N. Pregled dimenzioniranja Peltonove turbine. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 149-162, 13 dez. 2021.