ŠKUNCA, S. Nepoznato ostvarenje arhitekta Hinka Vichre u Rijeci. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 133-147, 13 dez. 2021.