ŽIC, E.; PILAT, M. Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 81-101, 13 dez. 2021.