JURKOVIĆ, D.; GALOVIĆ, A.; GRGURIĆ, I.; IMŠIREVIĆ, E.; GALIĆ, G.; MAROVIĆ, I. Primjena SfM metode u predmjeru zemljanih radova. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 67-80, 13 dez. 2021.