JURKOVIĆ, D.; ŽIKOVIĆ, L.; PAPA DUKIĆ, E.; JELENIĆ, G. Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 51-65, 13 dez. 2021.