RUPČIĆ, L.; BARTULOVIĆ, H. Razvoj duhanske stanice u Ljubuškom. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), v. 24, n. 1, p. 15-33, 10 dez. 2021.