Vračević, D., Dugonjić Jovančević, S., Peranić, J., & Hodanić, M. (2019). Određivanje jednoosne tlačne čvrstoće vapnenaca. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 123-140. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.8