Štajdohar, S., & Dugonjić Jovančević, S. (2019). Integralni pristup upravljanju geohazardima na području kontakta fliša i krša. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 107-122. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.7