Franković, T., Paparić, K., & Štimac Grandić, I. (2019). Laboratorijsko određivanje dinamičkih parametara jednostavne grede OMA metodom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 43-57. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.3