Bogdanić, A., & Ožbolt, J. (2019). Proračun prodora klorida u beton. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 27-42. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.2