Bede, N., Ušić, I., & Mrakovčić, S. (2019). Utjecaj hibridnih vlakana na mehanička svojstva betona. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 22(1), 11-25. https://doi.org/10.32762/zr.22.1.1