Sušanj Čule, I., Vračević, D., & Ožanić, N. (2021). Pregled dimenzioniranja Peltonove turbine. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 149-162. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.9