Škunca, S. (2021). Nepoznato ostvarenje arhitekta Hinka Vichre u Rijeci. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 133-147. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.8