Maretić, A., & Krvavica, N. (2021). Procjena učinkovitosti održivih sustava odvodnje oborinskih voda na primjeru Sveučilišnog kampusa na Trsatu. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 103-118. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.6