Žic, E., & Pilat, M. (2021). Računalna dinamika fluida i metode vizualizacije strujanja fluida. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 81-101. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.5