Jurković, D., Galović, A., Grgurić, I., Imširević, E., Galić, G., & Marović, I. (2021). Primjena SfM metode u predmjeru zemljanih radova. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 67-80. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.4