Jurković, D., Žiković, L., Papa Dukić, E., & Jelenić, G. (2021). Analitička, eksperimentalna i numerička analiza čistog savijanja aluminijskih nosača s umjetno proizvedenom strukturom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 51-65. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.3