Rupčić, L., & Bartulović, H. (2021). Razvoj duhanske stanice u Ljubuškom. Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci), 24(1), 15-33. https://doi.org/10.32762/zr.24.1.1