(1)
Štajdohar, S.; Dugonjić Jovančević, S. Integralni Pristup Upravljanju Geohazardima Na Području Kontakta Fliša I Krša. zr 2019, 22, 107-122.