(1)
Franković, T.; Paparić, K.; Štimac Grandić, I. Laboratorijsko Određivanje Dinamičkih Parametara Jednostavne Grede OMA Metodom. zr 2019, 22, 43-57.